STABAT MATER
fortasse auctore Jacopone da Todi, A.D. 1306 defuncto

Madonna
Sörjande Maria
(Mary in sorrow)
Polychrome wooden sculpture,
end of 13th century,
part of a so called calvary group.
Originally from Öja church,
now in Gotlands Fornsal
36824_1.jpg
Dieric Bouts (c. 1420 - 1475),
Mater dolorosa
National Gallery of Canada
titian_mater_dolorosa_c._1555_oil_on_wood_prado.jpg
Tizian (Titian)
Mater dolorosa c. 1555, oil on wood
Museo del Prado

 
Dieric_Bouts_Crucified_Jesus.jpg
Master Drawings from the Woodner Collection
Royal Academy of Arts, London, 1987

1 a
 
 
b
 
 

2 a
 
 
b
 
 

3 a
 
 
b
 
 

4 a
 
 
b
 
   

5 a
 
 
b
 
 

6 a
 
 
b
 
 

7 a
 
 
b
 
 

8 a
 
 
b
 
 

9 a
 
 
b
 
 

10 a
 
 
b
 
 


 
Stabat mater dolorosa
iuxta crucem lacrymosa,
   dum pendebat filius,
cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
   pertransivit gladius.

O, quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
   mater Unigeniti!
Quam maerebat et dolebat
et tremebat, dum videbat
   nati poenas inclyti!

Quis est homo, qui non fleret,
matrem Christi si videret
   in tanto supplicio?
Quis non posset contristari
piam matrem contemplari
   dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis
   et flagellis subditum,
vidit suum dulcem natum
morientem, desolatum,
   dum emisit spiritum.

Eia mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
   fac, ut tecum lugeam!
Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
   ut sibi complaceam!

Sancta mater, istud agas:
Crucifixi fige plagas
   cordi meo valide!
Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
   poenas mecum divide!

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
   donec ego vixero!
Iuxta crucem tecum stare
et me tibi sociare
   in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
iam, ne sola sis amara,
   fac me tecum plangere!
Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem
   et plagas recolere!

Fac me plagis vulnerari,
cruce fac inebriari
   et cruore filii!
Inflammatus et accensus
per te, virgo, sim defensus
   in die iudicii!

Fac me cruce custodiri,
morte Christi praemuniri,
   confoveri gratia!
Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
   paradisi gloria!

Amen!


 
Modern stod så djupt bedrövad
bredvid korset, tårbedövad,
   medan sonen hängde där.
Fyllt av suckar, sorg och smärta
genomborrat hennes hjärta
   liksom av en klinga är.

O, hur hon av sorgen dignat,
denna kvinna, Gud välsignat,
   den enfödde sonens mor!
Hon av sorg och bävan snaras,
då för henne uppenbaras
   kval för hennes ättling stor.

Vore var och en ej tårad,
om han Kristi moder sårad
   då såg i stort elände?
Skulle var och en ej lida,
därest han nu modern blida
   med sonen pinas kände?

För den synd hans folk förövat
såg hon hur man Jesus prövat
   med gissel allehanda.
Sonen ljuv men övergiven
såg hon dö och ensam bliven
   när han upp gav sin anda.

Moder, du vår kärleks källa,
låt mig känna plågan välla
   och få dela din smärta!
Gör så jag av iver brinner
Kristus till behag och vinner
   hans kärlek i mitt hjärta!

Helga moder, du må laga
att jag korsets plågor taga
   kan i djupet av min själ!
Slag som har i sonen svidit -
pinorna för mig han lidit -
   lär mig känna dessa väl!

Mina tårar fälls med dina,
låt mig känna korsets pina
   så länge jag leva skall.
Jämte dig vid korset bida,
gärna ställas vid din sida
   vill jag under klagan all.

Jungfrurs jungfru, härligt klara,
ej blott du må sorgsen vara:
   låt mig med få klaga!
Låt mig bära Kristi plåga,
känna dödens heta låga
   och kvalen på mig taga!

Gör att slagen mot mig brusar
och att korset mig berusar
   med hans blod i mitt sinne!
Brinnande av nit, förklarad,
blive jag av dig försvarad,
   när domens dag är inne!

Låt mig bli av korset vaktad,
genom Kristi död bli aktad;
   hans nåd må mig beskärma!
När jag kroppsligen skall sluta,
jungfru, låt min själ få njuta
   av paradisets värma!

Amen!


Översättning: Ulf Swedjemark
 
För den kör som i kyrka (eller annan offentlig lokal) framför denna hymn
står det fritt att ge åhörarna kopior av min översättning . (Zipped pdf, 9 kB.)

 
Lochners Maria.jpg
Madonna im Rosenhag, Stephan Lochner (c. 1450) - Wallraf-Richarts-Museum, Köln
(Springers Kunstgeschichte, II, Taf. X; samma bild här med mycket starkare färger.)

 

En annan text som ofta utnyttjats av tonsättare är, som bekant, Requiem aeternam , och även den kan en kör få tillgång till i översättning. Zip-filen (28 kB i pdf-format) innehåller dels den "rena" texten (inkl. Dies irae ), dels texten uppdelad i satser i verken av Mozart resp. Oskar Lindberg.

Någon är kanske intresserad att ta del av ytterligare några
översättningar och bearbetningar av äldre tolkningar
jag vågat mig på? I så fall gives i en zippad pdf-fil (29 kB)
Catullus , XI ( Furi et Aureli, comites Catulli )
och LXXVI ( Si qua recordanti benefacta priora voluptas ),
Vergilius märkliga fjärde eklog, skriven omkr. år 40 f. Kr.
och av medeltida kristna tolkad som en Messiasförkunnelse,
Horatius ibland gruvligt missuppfattade Integer vitae ( Carmina I, 22)
– ytterst olämplig och opassande som begravningshymn! –
och II, 14 Eheu fugaces, Postume, Postume.

Till början av huvudsidan In Arcadia

e-mailadress

Valid HTML 4.0!