Smakprov från
Stilblommor och grodor
av signaturen Purre [= Albert Holmkvist], 1962 års upplaga (231 s.)

Romanblommor

I en duell kräves det av den elementära ärligheten, att de båda motståndarna placera sig på samma avstånd från varandra.

Herr greve, sade han. Ni har ruinerat mig, ni har krossat mina föräldrars hjärtan, ni har skövlat min dotters lycka och ni har rymt med min hustru. Men tag er i akt! Gå inte för långt!

Han gick in i sitt arbetsrum för att påbörja den noggranna läsningen av Times, som vanligen fordrar en riktigt bekväm länstol, slutna ögon och absolut tystnad i korridoren utanför.

Anslagsblommor

Telegrafexpeditionen hålles öppen alla dagar dygnet runt. Om möjligt även å andra tider.

Referensböcker få endast lånas hem över natten. Detsamma gäller personalen.

Andliga blommor

Min predikan i dag skall ge er tillfälle att lära tre vackra dygder: tålamod, överseende och framför allt medlidande.

Tänk på detta, att här står hallelu ja ! Tänk om där hade stått hallelu nej ! Då hade vi stått där så vackert!

Militära blommor

(Vid badstranden nära en militärförläggning vid Dalälven hade en sergeant satt upp detta anslag:) Badning torde ej försiggå förrän kroppen svalnat och hjärtverksamheten avstannat.

(Instruktion i sjukvårdstjänst:) Det finns två sorters blod i mänskan, det ena är artificiellt, och det andra är veneriskt.

(Kavalleristen:) När ni går till en häst bakifrån, så tala till honom, annars sparkar han er i er tjocka skalle. Och jag vill inte ha några halta hästar på skvadronen.

Fackliga/politiska blommor

Jag beklagar, att jag var ute, när den föregående talaren hade ordet, ty jag skulle gärna velat bemöta honom.

Dessa siffror äro inte mina. De härröra från en man som vet vad han talar om.

Jag har ingenting att säga, men jag kan inte tiga. Det var bara det jag ville säga.

Spaltblommor

I fröken V:s stämma återfinnes hennes moders hand.

Musiken i den nya operetten är skandalöst dålig, och ändock är den det bästa i hela stycket.

Till all lycka för den avlidne hade han dagen förut placerat alla sina besparingar på banken, så att praktiskt taget förlorade han inte mer än livet.

Mannen hade en sagolik tur att tacka för sitt liv som i den rådande kylan säkert gått till spillo, så vida ej något fordon kört över och dödat honom.

Den i Berlin avrättade mördaren K. har avlagt en fullständig bekännelse.

Under en paus i förhöret lämnades Ljungström en stund obevakad i cellen. Han passade då ånyo på att taga livet av sig, men misslyckades även denna gång.

Översättningsgrodor

(En svensk som nyss kommit till USA och anställts på en farm behövde slipa lien, hittade en slipsten men ingen vev. Han frågade då farmaren:) I want to sleep. Where is the wife?

(I en engelsk text skildras hur ett ungt par sitter vid en sjöstrand och njuter av utsikten och varandra. Den unge mannen säger: - It is lovely here!, vilket av någon översattes med:) Det är väl lovligt här.

He helped the girl into a car. - Han hjälpte flickan in till en karl.

The farmer resolved to kill his fat pig. - Bonden beslöt att kela med sin feta piga.

The war broke out. - Det var bråk ute.

Never insult the humble! - Insylta aldrig humlor!

Katederblommor

Jakob hade två bröder. Den ene hette Esau och den andre var han själv.

Luther är redan genom födelse en märklig man. Han föddes nämligen icke i sin födelsestad, utan vid en tid, då hans föräldrar voro borta.

Utan sin far hade Napoleon helt enkelt inte varit tänkbar.

Karl X och hans son voro alldeles barnlösa.

Karl XII efterlämnade inga manliga avkomlingar, och därför blev det rådets första uppgift att åstadkomma en dylik.

Om Homerus har levat vet man inte, men att han var blind är ställt utom allt tvivel.

Men en urskog förstå vi skog, där ingen människas hand någonsin satt sin fot.

Ugglan är en fågel, som endast nattetid visar sig i dagsljuset.

Fördelen med en ångpanna av smidesjärn framför en av gjutjärn är, att om den förra exploderar, så flyga inga gjutjärnsbitar omkring.

De gamla egypterna lindade sina döda så hårt i linnebindlar, att de inte kunde röra sig.

I Kina kan en dödsdömd man betala en annan för att han skall taga straffet i stället. Det finns många fattiga mänskor i Kina, som leva av att på detta sätt vara ställföreträdare.

Blommor från elevuppsatser

Man kan säga att vansinnet går som en röd tråd genom Gustav Vasas Familj. Alla hans söner voro nämligen vansinniga utom Magnus, som var idiot.

Det påstods allmänt, att Jakob II:s son var ett understucket barn [= 'bortbyting']. Senare tiders forskningar ha emellertid till fullo ådagalagt, att gossen var son både till sin fader och sin moder, ehuru han var född under sin moders frånvaro.

Klimatet i Bombay är sådant, att invånarna måste bo i en annan stad. 1

En pessimist är en man, som bara är nöjd när han är missnöjd, och även då är han på dåligt humör.

Det var en gång en riddare och hans hustru. De voro mycket lyckliga, men de hade inga barn, och det sörjde de mycket över. De bad var dag Gud om ett litet barn, men de fick inget. Sedan drog riddaren ut till Det heliga landet för att kriga med sultanen. Han var borta i många år. När han kom hem, hade hans hustru fått sju barn. Så belönas trogen kärlek.

(Från en redogörelse om ett besök på Skansen i Stockholm, avslutat vid grundaren Arthur Hazelius' grav:) Först gick vi till björnarna och såg hur dom mådde. Sen gick vi till uvarna och såg hur dom mådde. Sen gick vi till aporna och såg hur dom mådde och sen gick vi till Arthurs grav och såg hur han mådde.

(Om en skolresa till Gävle:) Gävle är en stor stad som ligger vid havet. Gävlarna voro riktiga mänskor, och det var inte varmare där än hemma.

1 Det synes ligga nära till hands att uttrycka denna tanke på olidlig hetta på ett dylikt sätt.
I vår tid har en 8-årig flicka skrivit:
På vissa ställen är det så varmt att dom som bor där måste bo på andra ställen.


Ytterligare några tankar i andra ämnen av barn år 2001:
– Folk som är förälskade håller varann i händerna så att ringarna inte ramlar av. För dom kostar mycket pengar.
   (7-årig flicka)
– En hästkraft är den energi som går åt för att dra en häst femhundra meter på en sekund.
   (10-årig pojke)
– Svampar växer på fuktiga ställen. Det är därför dom ser ut som paraplyer.
   (8-årig pojke)
– Blåbär är jättegott, för det är sylt i dom.
   (5-årig pojke)
– Anarki är ett land där kungen är drottning.
   (Pojke - förstås! - 11 år)

 

Till början av huvudsidan In Arcadia

e-mailadress

Valid HTML 4.0!