Catenae aliquot ad studia linguarum Latinae et Graecae utiles

Exploring Ancient World Cultures
Labyrinth Latin Library
Resources
logos.it (litteraturae Latinae)
cetedoc
Links zu Latein
ancient history
Bibliotheca Latina
bibliotheca augustana (commendabilis!)
Jim Dean's bookmarks
Encyclopedia
Greek mythology
NetSerf
Saints
Perseus (locus optimus)
The Seven Wonders of the Ancient World
Catholic Online Saints & Angels
Christian Classics Ethereal Library
Medieval Sourcebook Introduction
Lots of "medieval" links
The Popes (ab A.D. 42 usque ad hunc diem)
Institut fuer Klassische Archaeologie, Erlangen
Index of Chris Whitcomb's Websites [de arte]
Orbis Latinus online - ORBIS LATINUS oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen Orts- und Ländernamen von Dr. J. G. Th. Graesse. 2. Auflage 1909.
A gallery with illustrations to inter alia Mythen. You must not miss that very useful and entertaining Swiss page (in German) for educational Latin and Greek stuff!

 

Kort om
ANSI-kod och UNICODE

I ANSI-koden (utökad ASCII-kod) finns 255 platser. Men, som bekant, kan av systemskäl inte alla utnyttjas till tecken. Den första platsen som leder till något "synbart" är nr 32 = blanksteg. I Windows kan man teoretiskt med ANSI-kod åstadkomma 223 tecken, i Mac förefaller det vara färre - c:a 190. Olika teckensnitt (fonter) nöjer sig med (delar av) den ursprungliga ASCII-koden med plats för 94 tecken.
em_transp.gifUnicode (som initierades av Apple 1980) däremot är ett jättesystem med teoretiskt 4.294.987.296 platser i sina teckentabeller enligt en tysk källa. Unicode kan liknas vid en skyskrapa med olika våningar, nivåer; den engelska termen är plane, som svenska skribenter, som jag sett, helt enkelt återger med plan. Långt ifrån alla våningar är bebodda, somliga är sparsamt möblerade. Men hittills finns i alla fall över 65.000 "hyresgäster".
em_transp.gifBottenplanet är "Latin (standard)", på engelska "Basic Multilingual Plane" (förkortat BMP). Sedan finns det andra plan, flera utökningar av det latinska teckensystemet, ett annat plan för grekiska, vartill även där ett utökat för klassisk grekiska, för hebreiska, arabiska, kinesiska, för den utdöda gotiskan; valutasymboler, matematiska tecken etc. etc. Det finns alltså resurser! Men bara om man har tillgång till en font som har det plan man vill utnyttja!
em_transp.gifEtt kanske onödigt påpekande: den som har de resurser som krävs kan hemmavid lätt producera dokument och skriva ut dem - och eventuellt vidarebefordra pappersutskrifterna till någon annan. Men vill man skicka t.ex. ett Word-dokument med kinesiska tecken eller speciella matematiska symboler i form av en fil eller publicera något i den stilen på webben måste mottagaren också ha samma font(er) på sin dator.
em_transp.gifDet torde säga sig självt att det inte finns en font som innehåller alla hittills utnyttjade plan. Nedan nämns två Unicode-fonter med ovanligt många plan, Arial Unicode Ms och TITUS Cyberbit Basic.

Kodnycklar

Windows-användaren rekommenderas å det varmaste ett utomordentligt hjälpmedel när det gäller att hantera fonter - X-Fonter.
em_transp.gifMed X-Fonter inte bara installerar man nya fonter mycket enkelt; den riktigt stora nyttan är att programmet mycket tydligt förtecknar alla tecken som finns i en font och därtill för varje tecken på basplanet anger ANSI-koden (d.v.s. Alt-tangenten + siffran 0 samt normalt ytterligare tre siffror på det numeriska tangentbordet) och (i förekommande fall) Unicode-värdet (både decimalt och hexadecimalt) - synnerligen praktiskt om man skriver för webben. Mycket, mycket annat ryms också i detta suveräna program! Trial- och pro-versionen hittar du här.

Tyvärr tycks det inte finnas en uppdatering av ett annat rikhaltigt hjälpmedel är Fontunic. Men har du Windows XP kan du kan ladda hem det här (87 kB). Detta program har jag fått tips om på en mycket innehållsrik site med presentationer av det mesta som finns att tillgå inom Unicode samt länkar (varav de flesta fungerar).

Särskilt lätthanterligt är icke Unicode. Det förefaller som om mycket utvecklingsarbete återstår innan teckensystemen kan utnyttjas smidigt och enkelt.

Ett litet smakprov

Antag att jag här på denna sida vill skriva det fornisländska ordet för 'katt', som innehåller "o med hake" (o med ett diakritiskt tecken som kallas ogonek). Om du undrar hur det ser ut, lägger jag här in en transparent gif-bild: o_med_hake2.gif. (Bilden är tyvärr lite missvisande på så sätt att o skulle ha sin vanliga plats på raden och haken vara nedanför.) Endast en Unicode-font kan komma i fråga för detta tecken.
em_transp.gifVarför inte ett litet test som visar om du på datorn har fonter som gör att du en bit längre ner kan se den fornisländska katten?
em_transp.gifUtan X-fonters hjälp måste man ladda hem massor av långa listor som förtecknar koderna och leta och leta... Men med X-fonter får man snabbt besked: man väljer den Unicodefont man vill använda, bockar för Unicode Mode och klickar på Char Map Unicode. Genom att pröva sig fram vid "Select Table" hittar man tecknet. Det visar sig finnas på plan Latin Extended-B som nr 491. Klickar man på det ser man nere i statusraden "Dec 491" och "Hex 01EB", d.v.s det decimala resp. det hexadecimala värdet för o med hake. Detta betyder att man i praktiken på sin webbsida kan skriva antingen (med decimalkod) "&#" omedelbart följt av 491 samt ett semikolon eller (med hexadecimalkod) "&#x" och 01EB och avsluta med semikolon. Vilken metod man använder spelar ingen roll - resultatet blir detsamma.
 
Testet

1. Med ett Unicode-teckensnitt med serifer:
med decimalkod kǫttr, med hexadecimalkod kǫttr.

2. Med ett Unicode-teckensnitt utan serifer: kǫttr.

3. Med ett teckensnitt med serifer men med större eller mindre luckor i Unicode-tabellerna, såsom Times New Roman: kǫttr.

Måtte var och en inse att "o med hake" här tjänstgör som symbol för vilket hav av möjligheter som Unicode erbjuder. Jag hade likaväl kunnat ta tecknet nr 8756 ∴ (från Mathematical Operators) eller nr 65076 ︴ (från CJK Compatibility Forms) eller ...

Tre Unicode-fonter

Ser ordet lika tokigt ut i alla tre fallen, d.v.s. med en fyrkant efter k, tillråds du att ladda hem serif-fonterna Cardo (inklusive keyman.exe; jfr nedan) och TITUS Cyberbit Basic och skaffar sans-serif-fonten Arial Unicode MS.
em_transp.gifDirektlänk till Cardo med tangentbord; länk till huvudsidan för Cardo.
em_transp.gifTITUS Cyberbit Basic och Arial Unicode MS tar du enklast hem härifrån.
em_transp.gifI Word kan man via Infoga > Symbol... få in önskade, enstaka tecken i en text man skriver. För att skriva en längre sammanhängande text behöver man stöd av speciella tangentbordsmöjligheter. Det får man i Cardo med Keyman (från Tavultesoft). Det finns även i MultiKey (av Stefan Hagel) med Unicode-fonten Aisa - ett lovordat program (som jag bara testat lite grann). MultiKey är i synnerhet avsett för klassisk grekiska; fonten Aisa Unicode ser tilltalande ut både på skärmen och i utskrift för just grekiska men inte för text med latinska bokstäver; där blir det rent av störande oskönt. Men språkområdena tycks kunna utökas väsentligt, eftersom MultiKey kan ställas in att verka med andra Unicode-fonter - läs mer om programmet här och ladda hem det, om du vill. (I installationsprogrammet finns rikhaltig dokumentation.)
em_transp.gifObs! Både Cardo (med Keyman) och MultiKey är gjorda för Word.
em_transp.gifAnnars finns ordbehandlingsprogram (för Windows) som är särskilt anpassade för Unicode, t.ex. BabelPad.
em_transp.gifNote Tab Light är ett behändigt program som ersätter Notepad (Anteckningar) och rymmer många funktioner (webbsidesredigerare bl.a.). Med det kan man skapa txt-dokument med Unicode-tecken, som infogas med decimalkoden för önskat tecken via Alt + siffran 0 + decimalkoden på det numeriska tangentbordet.
em_transp.gifSorgligt men sant är att WordPerfect (som ju eljest i många avseenden är överlägset Word) ej är anpassat för Unicode, i varje fall inte i den ganska gamla version jag har.

Några ANSI-fonter

Det som förefaller mig vara det bästa typsnittet inom ramen för ANSI-tabellen när man vill skriva klassisk grekiska (med alla diakritiska tecken) är Greek Old Face som utarbetats av Ralph Hancock.
em_transp.gifObs! WordPerfect visar sig här hantera ett typsnitt av detta slag mycket bättre än Word som inte förstår när det är ett ordslut utan kan godtyckligt dela av ett ord i radslut.
em_transp.gifSe här ett exempel på Greek Old Face (i form av en gif-bild) - början av "Fader vår":
Greek Old Face example

Ett späckat fontpaket med mycket bra anvisningar svarar Reinhold Kainhofer för:
RK Ancient Fonts 1 "TrueType-Fonts for ancient languages"
- Greek ("Symbol Accentuated"), Meroitic, Oldpersian, Sanskrit, Ugaritic). Så här ter sig inledningen av "Fader vår" med denna grekiska font:
RKGreek example
em_transp.gifFör "riktiga" stilprov på andra teckensnitt som nämns på denna sida se nedan!

Mycket användbara fonter för den som så troget som möjligt vill återge äldre tryckta texter från 1500-talet och framåt är:
dels FetteFraD (ytterligare info här), dels JSL Ancient. Båda har olika tecken för "långt" s, som brukas i början av ord eller inuti (och är mycket likt f  ), och "rundat" s, som används i ordslut (och i svenska texter som s.k. foge-s i många sammansättningar).
em_transp.gifJSL Ancient har även en del ligaturer; givetvis den allmänt förekommande & [= et] men också t.ex. ett tecken för ct resp. st.

Vilka tecken som en font har i ANSI-tabellen kan du lätt ta reda på med hjälp av ett Word-dokument jag sammanställt - Ansicode.zip. Använder du ofta en "exotisk" font som t.ex. Greek Old Face får du snabbt fram ett dokument som du kan skriva ut och ha till hands.

Nota bene! Alla här ovan nämnda teckensnitt kan bäddas in i pdf-filer. (Bullzip PDF Printerär mycket bra och gratis för privat bruk.) Stilprov med sju olika fonter tjäne som bevis! (Texter skrivna med Greek Old Face i WordPerfect före konvertering till pdf-format finns på en annan av mina sidor: Educational.) back

Till huvudsidan In Arcadia backani1.gif

e-mail address

Sidan uppdaterad i juni 2005

Valid HTML 4.0!