GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
AFORISMER

Några smakprov från Bengt Holmqvists urval och översättning
med kongeniala teckningar av Mark Sylwan ( Aforismer, Tidens förlag, 1949, 73 s.)

Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799) var professor i fysik (i Göttingen i Tyskland)
med vidsträckta intressen och skarp iakttagelseförmåga - en man som har mycket att ge
den som tar del av de hugskott han med vass penna antecknade
i sina "kladdböcker", lekfull och allvarlig, infallsrik och fyndig.

 

Den amerikan som upptäckte Kolumbus gjorde en ledsam upptäckt.
*
På K:s inrådan blev jag den gången oerhört förargad.
*
Det finns människor som har så litet mod att hävda något,
att de inte vågar säga att det blåser kallt
- hur starkt de än känner det - om de inte förut har hört andra säga det.
*
Om jag bara kände till någon, som ville underrätta den gode mannen
om att han inte är klok.
*
I dag har jag gett solen tillstånd att gå upp före mig.
*
Vid obduktion kan inte sådana fel upptäckas som upphör med döden.
*
Vi lever i en värld där en narr gör många till narrar,
men där en vis man gör endast få visa.
*
Den som har mindre än han begär måste veta, att han har mer än han är värd.
*
Skada att det inte är någon synd att dricka vatten, utropade en italienare.
Hur gott skulle det inte smaka.
*
Ack, ropade han vid olyckshändelsen, hade jag ändå gjort något angenämt ont denna morgon,
så skulle jag veta varför jag lider nu!
*
Den fullkomligaste apa kan inte teckna en apa; också det kan bara människan,
men det är också bara människan som anser denna förmåga vara ett företräde.
*
Det smärtar mig alltid när en talangfull man dör, ty världen behöver sådana bättre än himlen.
*
De flesta troslärare försvarar sina satser, inte emedan de är övertygade om att de är sanna,
utan emedan de en gång har påstått att de är sanna.
*
Stora män felar också, och många av dem så ofta
att man nästan känner sig frestad att anse dem små.
*
Många av våra originalbegåvningar måste vi anse vansinniga
åtminstone tills vi blir lika kloka som de.
*
Att det predikas i kyrkorna gör inte, att de klarar sig utan åskledare.
*
Så löjligt som det måste tyckas kräftan, när den ser människan gå framåt.
*
Ingenting kan mera bidra till själslugnet än frånvaron av åsikter.
*
Det finns människor som tror, att allt vad man gör med allvarlig uppsyn är förnuftigt.
*
Han förundrade sig över att katterna har två hål utskurna i pälsen just på de ställen där de har ögon.
Konstigt.jpg - teckning av Mark Sylwan
*
Det är förtjusande att höra en utländsk kvinna tala vårt språk och med vackra läppar göra fel.
Med män är det inte så.
*
Är det inte egendomligt att människorna så gärna kämpar för religionen
och så ogärna lever efter dess föreskrifter?
*
Varför skelar inte djuren? Det är också ett företräde hos den mänskliga naturen.
*
Varav hjärtat inte är fullt, därav talar munnen; jag har ofta funnit detta sannare än motsatsen.
*
Att människan är den ädlaste varelsen framgår redan av att
ingen annan varelse ännu har motsagt henne.
*
Han svalde mycken visdom; men det var som om allt
skulle ha råkat i galen strupe.
*
Om nöden är flitens eller uppfinningarnas moder, så kan man fråga sig
vem som är nödens fader, eller moder, eller mormoder.
*
De människor, som aldrig har tid, uträttar minst.
*
Fråga: Vad är lätt och vad är svårt? Svar: Att ställa sådana frågor är lätt;
att besvara dem är svårt.
*
Man talar mycket om upplysning och önskar mera ljus. Men min Gud, vad hjälper allt ljus,
om människorna antingen inte har några ögon eller blundar med dem som de har.
*
Ordning leder till alla dygder! Men vad leder till ordning?
*
Vi finner ingen orsak i tingen utan märker endast det som korresponderar med oss.
Vart vi än ser, ser vi blott oss själva.
*
Mannen hade så mycket förstånd, att han knappast längre kunde användas
till någonting här i världen.
*
Det regnade så häftigt, att alla svin blev rena och alla människor smutsiga.
*
Sann, oaffekterad misstro mot mänskliga krafter - i alla stycken -
är det säkraste tecknet på andlig styrka.
*
En konung låter befalla, att man vid hot om dödsstraff skall anse en sten vara en diamant.
*
Liksom man målar en nolla över helgonets huvud.
*

Ett mycket fylligare urval finns i Georg Christoph Lichtenberg, Kladdböcker,
i urval och översättning och med efterskrift av Peter Handberg, Propexus, 1991, 250 s.


Till början av huvudsidan In Arcadia

e-mail address

Valid HTML 4.0!