Utdrag ur
JESUS SYRAKS VISHET

(sannolikt ursprungligen skriven 190 - 180 f. Kr.)

OM KVINNOR

Var inte svartsjuk på kvinnan som delar din bädd,
lär henne inte sådant som skadar dig själv.
Hänge dig inte så åt en kvinna
att hon tar makten över dig.
Besök inte en lösaktig kvinna,
du kan fastna i hennes snaror.
Umgås inte med en harpspelerska,
du kan fångas av hennes konster.
Titta inte för länge på en ung flicka,
hon kan kosta dig dryga böter.
Gå inte och spana på stadens gator,
driv inte omkring i folktomma kvarter.
Vänd bort blicken från en välskapt kvinna,
se inte närgånget på en annans vackra hustru.
Av kvinnlig skönhet har många förförts,
den kommer lidelsen att flamma upp som eld.
Var aldrig tillsammans med en gift kvinna
och drick inte vin i sällskap med en sådan,
ty du kan komma att dras till henne
och möta en våldsam död. (9,1-9)

Vilket sår som helst - bara inte ett sår i hjärtat;
vilken elakhet som helst - bara inte från en kvinna.
Vilken olycka som helst - bara inte genom dem som hatar mig;
vilket straff som helst - bara inte genom mina fiender.
Inget huvud är farligare än ormens,
och ingen vrede är värre än kvinnans.
Hellre har jag ett lejon eller en drake i huset
än jag bor tillsammans med en elak kvinna.
En kvinnas elakhet förändrar hennes yttre
och gör hennes uppsyn ilsken som en björns.
När hennes man slår sig ner hos sina grannar,
kan han inte låta bli att sucka bittert.

All ondska är obetydlig emot en kvinnas ondska -
må syndarens lott bli hennes!
Som en sandig backe för en åldrings fötter
är en grälsjuk kvinna för en stillsam man.
Fall inte för en kvinnas skönhet,
åtrå henne inte för hennes skönhets skull.
Vredesutbrott, oförskämdhet och stor smälek
blir följden om en kvinna försörjer sin man.
Modlöst sinne, dyster uppsyn
och sår i hjärtat vållar en elak hustru.
Kraftlösa händer och matta knän
vållar den som inte gör sin man lycklig.

Från en kvinna leder synden sitt ursprung,
och för hennes skull måste vi alla dö.
Låt inte vatten läcka igenom,
och låt inte en elak hustru få träta.
Om hon inte vill rätta sig efter dig,
så skär henne loss från din kropp. (25,13-26)

Lycklig den som har en god hustru,
hans livstid bli dubbelt så lång.
En duglig hustru ger sin man glädje,
och han njuter frid i alla sina dagar.
En god hustru är en dyrbar gåva;
den gåvan ges åt den gudfruktige.
Rik som fattig blir glad till sinnes
och har alltid en ljus uppsyn.

Tre ting fyller mig med fruktan,
och ett fjärde målar skräck i mitt ansikte;
skvaller i staden, en folkhop som samlas
och en falsk anklagelse - allt detta är värre än döden.
Men en svartsjuk kvinna betyder pina och elände
och sårande ord som alla drabbas av.

En elak hustru är som vrenskande oxspann,
att ha en sådan är som att hålla i en skorpion.
En kvinna som dricker vållar stor förargelse,
hon visar öppet sin skamlöshet.
En kvinnas lösaktighet visar sig
i utmanande ögonkast.

Vaka strängt över en självsvåldig dotter,
annars utnyttjar hon din släpphänthet.
Ser du fräcka blickar, så var på din vakt,
och bli inte förvånad om hon trotsar dig.
Som en törstig vandrare dricker med vidöppen mun
av det vatten han först får tag på,
så sätter hon sig på första bästa stake
och öppnar sitt koger för pilen.

En älsklig hustru är sin mans glädje,
hon förstår att hålla honom frisk och stark.
En tystlåten kvinna är en gåva från Herren,
ingenting är värdefullare än ett tuktat sinne.
Ljuvligheters ljuvlighet är en sedesam kvinna,
ingenting kan väga upp ett kyskt sinne.
Som den uppgående solen på Herrens höga himmel
är en god kvinnas skönhet i ett välordnat hem.
Som den lysande lampan på helgedomens lampställ
är ett skönt ansikte på en kraftig gestalt.
Som pelare av guld på fundament av silver
är vackra ben på välformade fötter. (26,1-18)

En dotter är sin fars hemliga bekymmer,
han blir sömnlös av oro för henne:
medan hon är ung, för att hon skall bli över,
och när hon blivit gift, för att hon skall bli förskjuten,
medan hon är ogift, för att hon skall råka i olycka
och bli med barn i föräldrahemmet,
och när hon är gift, för att hon skall vara otrogen
eller för att äktenskapet skall bli barnlöst.
Vaka strängt över en självsvåldig dotter,
så att hon inte drar över dig fiendernas åtlöje,
skvaller i staden och anklagelser bland folket
och skämmer ut dig inför alla människor.

Fäst dig inte vid skönhet hos någon,
och sitt inte i sällskap med kvinnor.
Ty från kläder kryper det ut mal
och från en kvinna kvinnlig ondska.
Hellre en mans ondska än en god kvinna,
och av en skamlös kvinna kommer vanära. (42,9-13)

Ur Apokryferna till Gamla Testamentet i 1986 års översättning, utgivna i samarbete med Svenska Bibelsällskapet av Proprius förlag, 1987


Till början av huvudsidan In Arcadia

e-mailadress

Valid HTML 4.0!